تو به من خندیدی                                                                                                                           و نمیدانستی                                                                                                                             من به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدم                                                                                 باغبان از پی من تند دوید سیب را دست تو دید                                                                                غضب آلود به من کرد نگاه                                                                                                             سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک                                                                                           و و تو رفتی و هنوز                                                                                                                           سالهاست که در گوش من آرام آرام                                                                                                   خش خش گام تو تکرار کنان میدهد آزارم                                                                                             و من اندیشه کنان غرق این پندارم                                                                                                     که جرا خانه کوچک ما سیب نداشت ... 

+ نوشته شده توسط وحید در جمعه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۲ و ساعت 17:58 |
 زندگی دفتر یک کودک مدرسه ای است                                                                                                                            شاید که شبی پاره شود                                                                                                                               یا که یک مهر صد افرین در  آن دیده شود                

+ نوشته شده توسط وحید در جمعه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۲ و ساعت 13:1 |


Powered By
BLOGFA.COM